Så gick det sen – läs hela chatten om Förvaret här

forvaret-e-1280-jpg
Efter sändningen av Förvaret 19 november kunde tittarna chatta om filmen med regissörerna Anna Persson och Shaon Chakraborty, Ignacio Vita – advokat specialiserad på asyl- och migrationsrätt och Ulla Nilsson – projektledare på SVT Dokumentär. Här hittar du alla frågor och svar (även på SVT.se)

 

Manne: I P1:a ”Obs” 18/11 kallade man Förvaret för ”anstalt”. Är det korrekt benämning?
Ignacio Vita: Hej Manne,
Nej det är inte en korrekt benämning. På en anstalt sitter personer som är dömda för brott, på ett förvar sitter personer i väntan på utvisning.

Linnea: Om någon inte har asylskäl så har man inte här och göra, inget mer med det. Varför skall detta visas på tv ?
Ulla Nilsson: 
För att ge publiken en möjlighet att få en unik inblick i en annars sluten värld och möta människor vi  aldrig annars skildrar.

Micke: Är det ingen dokumentärfilm? Tänker på att ni har tre regissörer. En dokumentärfilm ger man ju inte regi!
Anna Persson/Shaon Chakraborty:Hej Micke Bra fråga. Som dokumentärfilmsregissör så arbetar man delvis på liknande sätt som spelfilmsregissör. Man undersöker vad man vill berätta, plats, vilka som ska vara med och varför. Skillnaden är att man inte förvränger verkligheten utan försöker berätta om det man vill skildra på ett så ärligt sätt som möjligt. Ingenting i vår film är iscensatt utan vi har vistats på platsen under en lång tid, lärt känna alla och arbetat observerande. Vi har varit två regissörer till filmen och en producent. Hoppas du känner att du fick svar på din fåga. Med vänlig hälsning / Anna och Shaon

Peter J: Det finns så oerhört starka, rörande sekvenser i Förvaret, hur var det att filma dessa? Var det inte svårt att bara vara en ”betraktare”?
Anna Persson/Shaon Chakraborty: Jag förstår att det kan se ut som att vi bara var betraktare på platsen. I själva verket var vi på förvaret under lång tid. Vi filmade bara under liten del av tiden vi var där, med hjälp av en filmfotograf. Resten av tiden umgicks vi med de personer som vi ser i filmen. Alltså, kände vi oss för det mesta inte som betraktare. Det är svårt att vara på en plats där människor är så rädda och lever i ovisshet om framtiden. Det är svårt att bara stå bredvid och inte kunna hjälpa till. Men samtidigt var det viktigt för oss att vittna om det vi mötte på förvaret, och göra en film som andra kan se. Med vänlig hälsning, Shaon & Anna

Carolina: Jag blev väldigt illa berörd av hur personalen pratade om de intagna personerna som siffror, varför gör man så, är det ett medvetet val för avhumanisera personerna?
Anna Persson/Shaon Chakraborty:Hej Carolina!Tack för din fråga. Vi får ofta denna reaktion efter att ha visat filmen. Siffrorna kommer av vilket rum som personen bor i. Att Aina tex kallas för 9:1 är för att hon bodde i rum 9, i säng 1. Oftast delar två personer samma rum. Det var cirka 30 personer som vistades på förvaret samtidigt, och vi antar att personalen benämner personer som siffror för enkelhetens skull. Vi kan inte svara på vad syftet från Migrationsverkets sida är med att kalla personer vid siffror under personalmöten. Även om syftet kanske inte är att avhumanisera människor, så blir ju däremot konsekvensen avhumaniserande. Det råder sekretess kring alla personer som är i Migrationsverkets lokaler, därför tror vi att personalen nämnde personer som siffror i större utsträckning när vi filmade än i vanliga fall. Med vänlig hälsning, Anna och Shaon

Leif: Hur länge får man vistas i förvar?
Ignacio Vita: Hej Leif,
Det beror på grunden för förvar. Den vanligaste formen av förvar är verkställighetsförvar dvs. att det finns ett utvisningsbeslut som ska verkställas och att en person förvarstas för att utvisas. En sådan person får sitta i max 12 månader. Om en person istället är dömd till utvisning på grund av brott finns ingen absolut tidsgräns.Så fort det står klart att en utvisning inte kommer att kunna verkställas måste personen försättas på fri fot.

Hanna: Är det verkligen så att man ska ut så pass omgående när det beslutas att man ska ”släppas”. Det verkar inte tas hänsyn till att det är enormt omvälvande för den berörde.
Ignacio Vita: Hej Hanna,
Att sitta i förvar utgör ett frihetsberövande, det är en mycket ingripande åtgärd gentemot en individ. Så fort grund för en sådan åtgärd inte längre finns ska personen försättas på fri fot. Staten får inte hålla männsikor frihetsberövade utan grund. Däremot finns det inget som hindrar staten att hjälpa en person som ska försättas på fri fot så att frisläppandet blir bra.

Åsa:
 Hur många människor ungefär sitter i dessa ”förvar”?
Ignacio Vita: 
Hej,
Jag har dessvärre inte tillgång till sådan statistik

Stefan:
 Hur många befinner sig i förvar i Sverige?
Ignacio Vita: 
Hej,
Jag har tyvärr inte tillgång till sådan statistik

Viveka: Vad berörde er mest under arbetet med dokumentären?
Anna Persson/Shaon Chakraborty:Hej Viveka!Det som berörde oss mest var mötet med de personer som vi lärde känna inne på förvaret. Deras historier, deras förtvivlan men också hopp och styrka. Förvaret är en plats där alla frågor blir djupt existentiella; eftersom det handlar om liv och död, drömmar och rädslor. Vi har lärt oss väldigt mycket om överlevnad från Aina, Sami, Sophie och de andra inne på förvaret. Varma hälsningar, Shaon och Anna

Lovisa: Var det inte tungt att uppleva hur människor hade det på förvaret?
Anna Persson/Shaon Chakraborty: Hej Lovisa Det är alltid svårt att se på människors lidande, en  hjälplöshetskänsla förföljde oss hela tiden.   Men vi har hela tiden haft som motivation att ge alla inne på förvet en röst porträtterat genom Aina, Sami, Abu Hassan bla. Vi anser att det är viktigt att synliggöra att förvar finns eftersom många i Sverige inte känner till platsen. MvH/ Anna o Shaon

Dennis: Fantastiskt härligt att se personer som Solveig och Sophie. Personal som kan uppträda som vuxna, mogna, empatiska människor. Har full förståelse att de inte kunde vara kvar om det var som på filmen med chefens inställning till hur man ska uppföra sig mot människor i besvärlig situation.
Anna Persson/Shaon Chakraborty: Hej Dennis,
tack för din reflektion! Mvh Shaon och Anna

Lollo: Under hur lång tid filmade ni på förvaret?
Anna Persson/Shaon Chakraborty: Hej LolloVi började vistas på förvaret Jan 2012 för att lära känna alla på plats. Inspelningen ägde rum under sommaren 2012. Vi vistades alltså på förvaret i 4 månader till och från för research, och filmade intensivt under 3 månader. MvH/ Anna och Shaon

Oskar: Jag hade svårt att förstå varför personalen inte skulle få vara medmänskliga, varma och nära gentemot de boende. Finns det nån faktisk formulering eller reglering som definierar ”statsmannamässigt”?
Ignacio Vita: Hej Alex,
Väldigt intressant fråga och svår fråga. Det finns ingen juridisk definition av begreppet statsmannamässigt. Däremot har förvarsanställda en plikt att behandla alla lika, att inte diskrimiera och att uprätthålla de regler som är uppsatta. Detta innebär naturligtvis inte att anställda inte får vara medmänskliga och varma. Tvärtom finns det stor anledning att vara det när man har att göra med frihetsberövade personer som befinner sig i en svår situation.

Catrin: Kommer ni göra någon uppföljning på dokumentären? Mycket intressant.
Anna Persson/Shaon Chakraborty: Hej Catrin Vi har inga planer på det just nu. Men det är inte omöjligt. MvH/ Anna o Shaon

Alex: Hur har det gått för Aina sen hon blev deporterad?
Anna Persson/Shaon Chakraborty: Hej Alex!Aina och hennes familj lever fortfarande som flyktingar i Ryssland. De lever efter tre år fortfarande i en barack utan rinnande vatten på en byggarbetsplats, emot att de vaktar utrustningen på plats. Ainas barn som gick i skolan i Sverige, har inte möjlighet att fortsätta i skolan utan arbetar under osäkra och farliga arbetsförhållanden på byggen, ofta utan att få betalt. Aina och hennes man är svårt sjuka, men får inte ordentlig tillgång till sjukvård. Hennes yngsta son ska just kallas in till militärtjänstgöring med risk att placeras i Ukraina eller Syrien. Med vänlig hälsning, Anna och Shaon

Sofie: Intressant dokumentär. Har ni någon kontakt med personerna ni träffade i dag?
Anna Persson/Shaon Chakraborty: Hej SofieVi har kontakt med samtliga personer om är med i dokumentären. Med vänliga Hälsningar/ Anna och Shaon

Oskar: Jag hade svårt att förstå varför personalen inte skulle få vara medmänskliga, varma och nära gentemot de boende. Finns det nån faktisk formulering eller reglering som definierar ”statsmannamässigt”?
Anna Persson/Shaon Chakraborty: Hej Alex Det är många gånger svårt för personalen att veta hur dem ska hantera andras lidande. Vi tänker oss att många stänger av för att man inte vet hur man ska agera. Ett problem som vi kan se i resten av samhället också. Med vänliga Hälsningar/ Anna och Shaon

Rolf: Varför tycker ni det är viktigt att göra en dokumentär om det här?
Anna Persson/Shaon Chakraborty: Hej Rolf!
Ingen är fri förens alla är fria.

Åsa N: Varför tar handläggningen av dessa ärenden sådan tid? Det strider mot mänskliga rättigheter att hålla människor inlåsta (som om de var kriminella)! Varför splittrar man familjer och exempelvis sätter en mamma i Förvaret och inte barnen? Är det för att hålla koll på barnen så de inte rymmer? Är det någon som följer upp vad som händer med människorna när de utvisas till sina hemländer? Tänker på Aina, är det någon som vet vad som hänt med henne?
Ignacio Vita: Hej Åsa,
Tack för dina frågor! Anledningarna till att handläggningen tar sådan tid kan kan variera, det kan ha att göra med att det tar tid att få fram identitetshandlingar, mottagarlandet måste godkänna att personen är medborgare i landet eller har tillstånd att komma till det landet, detta kan ta lång tid. I vissa fall är hemländerna inte beredda att ta emot personerna av olika skäl. Polisens resurser att arbeta med verkställigheten av utvisning är begränsade och inte alltid prioriteras detta. Polisen har inte alltid erfarenhet av och kompetens att klarlägga personers identitet. Frågan om frihetsberövande av personer som om de vore kriminella är en mycket legitim fråga. Personligen anser jag att det är principiellt tveksamt att frihetsberöva personer för att de inte k