Engagera dig

Det finns möjlighet att ge ett bidrag till de medverkande som nekats skydd i Sverige genom att swisha till 070-4085931 med meddelande ”Förvaret” så ser filmens producent till att det når rätt person. Tack.

Organisationer & nätverk som arbetar för att stödja papperslösa och förvarstagna i Sverige

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar praktiskt med att stödja människor som valt att gömma sig efter att ha fått avslag på sin asylansökan. IMÄI arbetar även politiskt med att lyfta frågan om asylsökandes och papperslösas rättigheter. Läs mer här: http://www.ingenillegal.org

Amnesty är en frivilligorganisation till försvar för grundläggande mänskliga rättigheter. http://www.amnesty.se/
Amnesty har även grupper som besöker förvaren: http://aktivism.amnesty.se/arbeta-med-flykting-migration/forvarsbesokare/

Ain’t I a woman arbetar för papperslösa kvinnors rätt till skydd. Papperslösa kvinnor är inte bara på flykt från förföljelse, hot, övergrepp, tortyr eller krig i länderna de flytt ifrån, de befinner sig även i en ständigt otrygg situation på grund av sin papperslösa status i Sverige: https://aintiawomankampanjen.wordpress.com/

Röda korset arbetar bland annat genom frivilligarbete med flyktingverksamhet där råd och stöd om efterforskning ges, familjeåterförening, asyl och återvändande till människor som har kommit ifrån sin familj till följd av krig, konflikt eller naturkatastrof och/eller som har flytt från sitt hemland. Läs mer här: http://www.redcross.se/bli-frivillig/
Röda korset har även grupper som besöker förvar: http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/flyktingar-och-migranter/besok-pa-forvar/

Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF) arbetar för öppna och humana attityder och värderingar, en human flyktingpolitik och ett humant mottagande. RKUF arbetar även med att skapa mötesplatser och aktiviteter genom Kompisgrupper för och med ensamkommande barn och unga för att ge ökade möjligheter till en meningsfull fritid. Läs mer här: http://rkuf.se/

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten; http://www.farr.se/sv/

Rosengrenska stiftelsen är ett fristående nätverk av medicinsk och vårdpersonal som hjälper gömda flyktingar ideellt. Här kan du både engagera dig och stötta genom ekonomiskt bidrag: http://www4.rosengrenska.org

 

Behöver du eller någon du känner stöd?

 

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och i allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen.

http://www.sweref.org

 

Advokatfirman Stockholms Asylbyrå AB arbetar jurister med
specialkompetens inom asyl- och migrationsrätt. De hjälper dig som söker asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. De biträder även dig som har frågor om svenskt medborgarskap, förvar eller brott av internationell karaktär.

http://asylbyran.se

 

Rosengrenska stiftelsen

Rosengrenska är ett fristående nätverk av medicinsk och vårdpersonal som hjälper gömda flyktingar ideellt. Här kan du både engagera dig och stötta genom ekonomiskt bidrag.

http://www4.rosengrenska.org