Om förvar

Förvaret är en låst institution där människor kan frihetsberövas på obestämd tid, utan att ha dömts för något brott. Ofta handlar det om personer som fått beslut om utvisning från Sverige och som det enligt myndigheterna finns anledning att tro kommer att hålla sig undan.

Det är Migrationsverket, migrationsdomstolen/Migrationsöverdomstolen, regeringen och/eller polisen som kan fatta beslut om att ta en asylsökande eller en person som saknar tillstånd att vistas i Sverige i förvar.

2012 infördes en maxgräns på 12 månader för frihetsberövande av asylsökande.

Dokumentärfilmen Förvaret är inspelad på förvaret i Flen. Övriga orter där det finns förvar i Sverige är Gävle, Märsta, Kållered och Åstorp.

 

Mer info

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar: ”Förvar