”Hur kan en människa vara illegal? Jag blir galen när jag tänker på det!”

Sanna Mjösberg från Färnebo Folkhögskola skriver om hur Sveriges välstånd existerar på andra länders bekostnad och att vi därmed inte kan ta oss rätten att ha åsikter om att andra söker sig hit.

Idag såg vi dokumentären ”Förvaret” som utspelar sig på Flens förvar några mil utanför Katrineholm. Under dokumentären får en följa några av de som sitter på förvaret samt några av personalen. Jag känner stor tacksamhet för att jag fick se den här filmen med mina kurskamrater idag och att vi hade stöd av varandra efter att ha sett den. Jag rekommenderar alla att se den här dokumentären för att förstå vilket sjukt system vi har här i Sverige, om du inte redan är medveten om detta. Vi kriminaliserar människor som flyr ifrån sådant många av oss knappt kan föreställa sig! Min uppmaning är att du ser ”Förvaret” tillsammans med någon annan så ni kan reflektera kring filmen efteråt.

Om du liksom jag har mycket känslor efter att ha sett den här filmen och känner att du vill göra något så finns det massor att göra. Du kan göra din röst hörd genom att sprida filmen och prata med människor omkring dig. Det finns organisationer som besöker de som sitter på förvar för att ge råd och stöd. Vid intresse kolla med Svenska kyrkan, Röda korset eller Ingen människa är illegal. Vill du göra mer så finns det exempelvis ett nätverk som heter ”aktion mot deportation”, de kämpar för att stoppa tvångsdeportationer genom att fysiskt finnas på plats med blockader när det sker. Det finns även solidaritetsgrupper som stöttar aktivister som gör det här blockaderna, kanske vill du bli en av dem!

Glöm inte att det finns oändligt många sätt att påverka vårt samhälle och att alla kan hitta sitt sätt att engagera sig för att skapa förändring. Ensam kan en känna sig maktlös men tillsammans kan vi hitta styrka att kämpa för att alla människor ska ha samma möjligheter och rättigheter att leva på denna jord. Dina känslor kan bli din drivkraft för att starta en revolution i dig själv, i samhället, Sverige och världen!

 

Nedan följer en text jag skrev som reaktion på dokumentären ”Förvaret”:

Hur kan det vara så att människor blir inlåsta på förvar, hur kan det ens finnas? Hur kan det vara lagligt att frihetsberöva någon på obestämd tid, utan anledning? Ligger förklaringen i att de flytt på grund av krig, misär, förföljelse, sexuell läggning (och tusen andra anledningar!), tvingats sätta sina liv på spel, lagt sina liv i människosmugglares händer, lämnat sitt liv bakom sig för att fly till ett annat land för att skapa sig en trygg tillvaro?

Det är på grund av EU:s lagar, t.ex. Dublin förordningen, och alla medlemsnationers laglydighet som människor blir ”illegala”! Alla dessa lagar och förordningar kring asylrätt och behandling av människor på flykt som alla länder i EU upprätthåller bryter ner människor som inget annat vill än att få känna trygghet och möjlighet att bygga upp ett nytt liv.

Hur kan en människa vara illegal? Jag blir galen när jag tänker på det! Hur kan de komma sig att vissa människor i världen har rätt att resa, jobba och bo vart än de vill medan andra inte ens har rätt att bosätta sig i ett land när de flyr för sina liv! Ingen människa kan bestämma vart den föds men lik väl kan vi här i Sverige sitta och diskutera vilka människor som ska få komma hit eller inte! Jag mår illa över alla de människor som tar sig friheten att ha en åsikt över flyktingars rätt till asyl i de landet de vill bosätta sig i.

Ifall vi i västvärlden inte skulle utnyttja arbetskraft, exploatera naturresurser i hela världen skulle vi inte kunna leva i det överflöd vi lever i. Så länge vi har det bra ställt på bekostnad av andra har vi enligt mig inte yttrandefrihet i frågan vart människor ska leva sina liv, oavsett anledning. Om alla i hela världen skulle ha samma materiella standard, slänga lika mycket mat som vi, och så vidare, skulle vi behöva tre jordklot! Säg mig vart ska vi få dem ifrån?

 

Av Sanna Mjösberg / bloggen Riva alla murar, en antirasistisk asylrättskurs på Färnebo Folkhögskola.