Temadag på Västerbergs Folkhögskola

Förvaret fortsätter visas och tar sig ut i skolor för att användas i utbildningssyfte. Lärare och elever får veta hur förvar funkar och lära sig om Sveriges asyl- och migrationspolitik.

Den 8 oktober besökte en av Förvarets två regissörer, Shaon Chakraborty, och producent Anna Weitz Västerbergs Folkhögskola för att under en temadag om migration visa filmen för ett drygt 100-tal elever och berätta om resan när filmen blev till.

Efter filmvisningen inleddes samtalsdelen med en hälsning från Sami Hsini, en av filmens huvudpersoner:

 - Du min kära svenska vän ska veta vad vissa människor går igenom för att dom vill ha ett liv som du lever nu. Ett liv där det regnar vatten, inte bomber som är tillverkade bland annat i Sverige. Ett liv där man jobbar 8 timmar, inte 14 timmar 24/7 för 2 tusen spänn per månad. Ett liv där man behandlas som en människa, inte som en slav.

Därefter fick eleverna själva reflektera kring vad de sett. Representanter från Amnesty och Asylkommittén i Gävle fanns då på plats och höll i diskussionerna.
Frågorna handlade om vem som har rätt till rättigheter och om varför det ser ut så att vissa personer kan resa vart de vill på jorden, medan andra inte får det. Och hur vi kan förändra det.

 

Diskussion om resursfördelning
Eleverna diskuterade hur det kan vara att jobba på ett förvar. De diskuterade om hur en skulle behöva anpassa sig för att jobba som tjänsteman och förhålla sig till de riktlinjer som lagen kräver, men samtidigt kunna visa medmänsklighet och empati med de personer som blir tagna till förvar. Om dessa båda ansvaren går att kombinera och hur en skulle kunna göra det.

Byråkratins kugghjul diskuterades, där de anställda inte har någon insyn i de juridiska fallen på förvaret, utan endast är anställda för att uträtta verkställningen av beslutet.

Eleverna kom in på varför vi gör skillnad på människor, varför vi har fördomar och varför vissa inte tycker att alla har rätt att få hjälp. Om resursfördelningen.

- Det finns ingen gräns för medmänskligheten, sa en elev i diskussionen om hur många det går att hjälpa.

 

Ett ömsesidigt utbyte

Shaon Chakraborty förklarade ett annat sätt att se på detta. Nämligen att det sker ett ömsesidigt utbyte. Personen som kan hjälpa får så mycket tillbaka genom upplevelser och vänskap.

Shaon berätta om sin egen process när hon gjorde filmen. Hon flyttade till Sverige som liten och har enda sen dess känt att hon måste rättfärdiga sin existens i Sverige. Att hon måste bevisa att hon har rätt att bo här. Under tiden hon jobbade med Förvaret har hon fått hantera dessa känslor. Hon kom fram till att man som människa är värd att finnas vartsomhelst bara för att man existerar. Man är värdefull bara för att man finns. Med orden ”Kom ihåg att du är värdefull” avslutades dagen.
Om du är intresserad av att bjuda in Förvaret till en visning på din skola kontaktar du FilmCentrum Riks.

Svenska Filminstitutet har publicerat en lärarhandledning för Förvaret. Den finns att ladda ner gratis här.

 

Text: Sofia Styrman