Förvaret visad i Riksdagen

visning riksdagen förvaret 1

Den 28 april visades Förvaret i Sveriges riksdag med ett stort antal riksdagsledamöter på plats.

Efter filmvisningen följde ett fördjupande panelsamtal med regissörerna, Ignacio Vita jurist specialiserad på asyl- och migrationsrätt och Sami Hsini, en av filmens huvudpersoner som medverkade via Skype från Tunisien.

Samtalet tydliggjorde med kraft det filmen Förvaret visar – att många av rättsstatens grundprinciper överges när det gäller asylsökande, att de kan frihetsberövas utan att ha begått något brott och dessutom utan rättslig prövning. Bristerna är stora både i lagstiftningen och implementeringen av lagen och vår förhoppning är att visningen blir startskottet för politisk handling.

På plats för att svara på frågor fanns även Dag Bönke, verksamhetsexpert på Migrationsverket och Anita Dorazio, Fristadsfonden. Samtalet leddes av Johanna Palmström, chefredaktör på Bang. Initiativet till visningen kom från riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V).