Förvaret uttagen till Tempo & Hyper Islands Hackathon!

Vill du vara med? Kolla länken för mer info och ansök om att delta.

Vi har gjort en film. Ett koncentrat på 95 minuter utifrån ett mångårigt arbete, där vi fått ta del av så oändligt många fler intryck, berättelser och tankar än vad som ryms i en filmberättelse.

Insett hur mycket oberättade erfarenheter det finns kring frihetsberövande och förvar. Så mycket obesvarade frågor och så mycket olyssnade svar. Att göra film handlar så mycket om att välja bort. Men nu har vi fått möjlighet att vi välja till och utforska sätt att synliggöra fler bilder och berättelser!

Som ett av två projekt har Förvaret valts ut till Tempo Hackathon. Under 48h kommer ett gäng programmerare, berättare för olika format, designers mm. (alla kompetenser välkomna att söka!) – arbeta utifrån vår films tema för att hitta sätt för att göra fler röster hörda och nå nya målgrupper. Det här ska bli väldigt spännande.