Anna Persson i Studio Ett

Den 7 april blev Anna Persson intervjuad i P1:s Studio Ett. Lyssna på inslaget här!

 

Hämtat från Studio Ett:s hemsida:

Filmen ”Förvaret” är en dokumentärfilm. Om Migrationsverkets ofta mycket kritiserade anläggningar, där flyktingar hålls inlåsta i väntan på avvisning. Det är inte så ofta utomstående släpps in i förvaren – men filmaren Anna Persson fick tillträde till förvaret i Flen, för att berätta både om dom förvarstagna och dom anställda, som slits mellan att vara tjänstemän och medmänniskor.